Tăng doanh số cuối năm nhờ khách hàng

Doanh nghiệp đã sẵn sàng cho việc kinh doanh trực tuyến vào mùa lễ hội năm nay? Theo Yotpo – công ty cung cấp các giải pháp tiếp thị bằng nội dung, nếu biết cách khai thác các nhận xét, đánh giá xếp hạng của khách hàng trên mạng internet, doanh nghiệp có thể cải thiện đáng kể doanh số vào dịp cuối năm.

Theo nghiên cứu của Yotpo, 65% người mua hàng có đọc nhận xét của những khách hàng khác trước khi mua hàng. Ngoài ra, những sản phẩm hay dịch vụ được xếp hạng trung bình 5 sao có cơ hội được khách hàng đặt mua cao hơn những sản phẩm hay dịch vụ chỉ được xếp hạng trung bình 4 sao; những sản phẩm được xếp hạng 4 sao được đặt hàng nhiều hơn những sản phẩm được xếp hạng 3 sao gấp 11,6 lần!

Dưới đây là những phát hiện khác và lời khuyên của Yotpo giúp doanh nghiệp khai thác nhận xét của khách hàng để cải thiện kết quả kinh doanh vào mùa lễ hội.

infographic-tang-doanh-so-cuoi-nam-nho-khach-hang- (1)infographic-tang-doanh-so-cuoi-nam-nho-khach-hang-