bí quyết tìm kiếm khách

Làm thế nào để tìm kiếm được khách hàng

Luôn có một điều trăng trở đối với các doanh nghiệp kinh doanh mang tên khách hàng. Khách hàng tiềm năng thì rất nhiều ngoài kia. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể tiếp cận